Redovisning för egenföretagare

Som egenföretagare måste du enligt lag ha koll på din bokföring, momsrapporter, bokslut och liknande. För att allting ska gå rätt till kan det vara en bra idé att anlita en redovisningsbyrå. Om du och ditt företag finns i Malmö kan det vara en bra idé att hitta hjälp lokalt.

Varför anlita en redovisningsbyrå som egenföretagare?

Som egenföretagare kan du ha mer eller mindre redovisning att göra, beroende på hur stort ditt företag är. Du som innehavare av företaget är skyldig att all redovisning går rätt till och det kan ofta vara svårt att hålla koll på alla lagar och regler. En redovisningsbyrå har koll på detta och du kan lägga tid på din expertis.

Vad behöver du redovisa?

Det som tar mest tid och som kommer att behöva ska ofta är den löpande bokföringen. Varje försäljning eller inköp måste redovisas, har du många sådana blir det en hel del verifikat som måste redovisas. Du kommer också att behöva göra momsdeklarationer, bokslut och inkomstdeklarationer som exempel och dessa kan vara kluriga att förstå sig på.

Behöver jag anlita revisor?

I dagsläget (januari 2022) krävs ingen revisor om företaget inte når upp till till minst två av följande gränsvärden för vart och ett av de två senaste räkenskapsåren:

  • fler än  3 anställda (i medeltal)
  • mer än  1,5 miljoner kronor i balansomslutning
  • mer än  3 miljoner kronor i nettoomsättning

Det finns dock ett förslag från regeringen att återgå till revisionsplikt för alla aktiebolag.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *